2018 Yılı buzağı desteklemesi 1.Dönem İcmal  1 ' in İlanı Yayım yazısı aşağıdaki link 'tedir
                
 
            /kurumlar/kurucasile.gov.tr/ilanlar/2018%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Buza%C4%9F%C4%B1%20Desteklemesi%20%C4%B0cmal%201.pdf