/kurumlar/kurucasile.gov.tr/ilanlar/i%C3%A7mesuyu.pdf  İlanı yazdırmak için linki tıklayınız.