İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 adet Hizmetli Personel alınacak olup, ilan ve gerekli şartlar aşağıda linkte yeralan ilan formunda yeralmaktadır.
/kurumlar/kurucasile.gov.tr/Duyurular/KURUCA%C5%9E%C4%B0LE%20SYDV%20PERSONEL%20ALIM%20%C4%B0LANI.pdf