T.C.
                                                                                                        BARTIN İLİ
                                                                                                KURUCAŞİLE İLÇESİ
                                                                                      Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 
 
Kurucaşile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarihli ve 1223 sayılı yazısı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 02/03/2017 tarih ve 2017/6 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre KPSS sınavına giren ve geçerli döneme ait KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakata hak kazanana adaylara 21.03.2017 tarihinde yapılan mülakat sınavında başarılı olan 1 asil ve 1 yedek adaylara ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 
 
 
 
Ad Soyad
KPSS P3 Puanı
Mülakat Puanı
ASİL
BUKET MISIRLI 
78,73
85
YEDEK
BÜŞRA ARSLAN 
80,13
77